Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for brug af Kennelweb

Generelle oplysninger

Kennelweb er ejet af Njor.

Njor I/S
c/o Rune Nørholm Møller-Madsen
Fabrikvej 13
4470 Svebølle
CVR-nr. 37403571

E-mailadresse: hej@kennelweb.dk

 

Betaling

Betaling for førstegangsydelse er via standard fakturering, enten via mail eller sendt fysisk med Post Danmark (gebyr: 40 kr. pr. brev).
Abonnement/månedligt gebyr betales ligeledes via efterfakturering, med mulighed for at betale for op til 12 måneder af gangen – dette udløser 8,5% rabat – eller hvad der svarer til 1 “gratis” måned.

Abonnement kan ligeledes sættes op til en fast månedligt bankoverførelse.
Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Fakturering af første gangs ydelse sker først ved endelig accept af færdigt produkt.
33% af hjemmesidens samlede første gangs ydelse skal betales som depositum før design påbegyndes.

Betalingsbetingelser på fakturering er 14 dage fra udstedt faktura.
Design påbegyndes ikke før depositum er betalt.

Ved ubetalt faktura (på nær depositum) sendes rykker 5 dage efter fakturaen betalings frist. Herefter sendes en rykker hver 10 dag.

Hver rykker pålægges yderligere 100 kr. i rykkergebyr.
Ved forsat ubetalt rykker forbeholder Kennelweb sig retten til at gå til Inkasso – efter advarsel til kunde.

Ved ubetalt depositum anser Kennelweb kunden som have fortrudt og sagen lukkes.

 

Levering af hjemmesiden:

Ved kontakt bliver kunde og Kennelweb enige om retningen hjemmesiden skal tage. Udgangspunktet er i “stil” med hvad ellers findes i Kennelwebs portefølje, medmindre “Excellent”-pakken er valgt. Kennelweb udarbejder hjemmesiden ud fra retningslinjer fra kunden – først ved kundens accept af endelig design, ses produktet som leveret.

Som udgangspunkt skal der forventes op til 14 dage fra påbegyndt projekt, til hjemmeside kan forventes klar. Ved unikke designs og i travle perioder skal der forventes forsinkelser udover de 14 dage.

Hjemmesidens domæne (www.ditdomæne.dk) vil være ejet af kunden, eller Kennelweb hvis kunden ønsker dette, og Kennelweb vil håndtere hosting via Kennelwebs hotel hos Meebox ApS, som domænet vil blive linket op med.

 

Abonnement

Hos Kennelweb er der abonnement, bestemt efter valgte hjemmeside-løsning. Abonnementet dækker over hosting, support, backup, vedligeholdselse, samt support-timer* for købte website.
Abonnement starter fra aktuelle måneds start efter accepteret hjemmeside. Dvs. godkendes en hjemmeside pr. 15 april, vil første abonnementbetaling falde sammen med den resterende 67% betaling af design. Der betales altså abonnement fra d. 1. april i denne situation. Abonnementet betales enten via fakturering eller via fast opsat bankoverførsel. Det er muligt at betale op til et års abonnement på en gang – dette udløser en rabat svarende til 1 måneds abonnement.

Ved accept af hjemmeside binder kunden sig til 6 måneders abonnement.

*Support-timerne varierer alt efter pakke og aftale mellem kunden og Kennelweb.

 

Support

En del af alle pakker er support leveret af Kennelweb. Support er ændringer på selve siden – f.eks. rettelser af galleri, ændringer af brødtekst, små designændringer mm. Timer brugt udover den tilhørende support udregnes 750 kr. pr. time. – ved større ændringer kan specielle priser og tilbud aftales. Support udregnes pr. halv-times basis. Support faktureres på månedsbasis – sammen med abonnement.

Det er muligt for kunden at lave en aftale med Kennelweb om flere timers support end indskrevet i den valgte pakkeløsning.

Support dækker ikke over nye funktioner eller nyt design til hele siden eller undersider. Ønskes dette, vil Kennelweb udarbejde et tilbud på antal timer denne ændring vil tage, og afsende en faktura til kunden med en timepris på 750 kr. pr. time.

 

Backup

Kennelweb er ansvarlige for at tage backup af siden som helhed. Der tages backup hver 14. dag – både via sidens server, samt på en fysisk harddisk på en anden fysisk placering end server. Ved nedbrud på siden vil der for kunden altid være mulighed for at komme mindst 14 dage tilbage og online igen. Backup bruger ikke support timer – med mindre kunden selv er skyld i nedbrud.

Kennelweb beholder seneste backup lavet op i 12 måneder efter endt abonnement. På den måde kan kunden få genoprettet sin hjemmeside hos Kennelweb, som den blev efterladt ved opsigelse af abonnementet. Denne backup kan slettes ved annullering af abonnement, hvis kunden ønsker dette. Denne backup vil kun findes på de fysiske harddiske – og dermed ikke være dækket af brandsikkerheds-backup.

 

Annullering af abonnement

Ved opsigelse løber abonnementet løbende måned + 3 måneder.
Dvs. hvis et abonnement opsiges d. 15 december, vil det være opsagt d. 31. marts. Alle betalinger skal falde indtil da.

Ved abonnementets udløb vil webhotellet blive lukket, og domænet er frit for kunden at flytte til nyt webhotel. Hvis Kennelweb ejer domænet, vil Kennelweb overdrage domænet til kunden imod DK-Hostmasters gebyr for overdragelse af domænet (pr. 24/1 – 2016 er dette gebyr 50 kr.)

Webhotel og design vil IKKE blive overdraget til kunden ved opsigelse. Designet er ejet af Kennelweb, og kode samt opbygning af hjemmesiden er Kennelwebs intellektuelle ejendom. Alle billeder, samt tekst, kunden har overdraget eller køb, kan udleveres ved behov.

Ved brug af Kennelwebs fotograf, vil kunden have brugsretten på billederne, og ophavsretten vil være ejet af fotografen (Typisk linemm.dk)

 

Fortrydelsesret

Som forbruger fraskriver kunden sig fortrydelsesretten, når endeligt design er godkendt. Indtil det endelige design står klar kan kunden trække dig fra handlen, i tilfælde af fortrydelse, eller uoverensstemmelse mellem Kennelweb og kunde.

Ved fortrydelse efter påbegyndt design – men før accept – forbeholder Kennelweb sig rettigheden til at fakturerer kunden for eventuelle udgifter der kan have været i design af side – f.eks. køb af webhotel, domæne, billeder mm. (Op til en tredjedel af pakkeløsningens pris der er lagt i depositum).

 

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når kunden handler hos os, har man 24 måneders reklamationsret. Det betyder at hvis vi ikke lever op til aftale om at opretetholde kundens hjemmeside under abonnementsperiode, lange urettede fejl på side (som vi er blevet gjort opmærksom på i rimelig tid) kan kunden i sidste ende få sine penge tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af hjemmesiden.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget mangel eller fejl på hjemmesiden. Hvis kunden reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.


Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos rblarsen og opbevares i fem år efter end medlemskab, hvorefter oplysningerne slettes.

De dataansvarlige på www.kennelweb.dk er Rasmus Bihl Larsen og Rune Møller-Madsen.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Kennelweb, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: hej@kennelweb.dk

 

Andet

Alle priser vist på siden er inkl. moms, jævnfør forbrugerlovens regler om salg til privat.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@kennelweb.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 24-01 2016